torsdag 15 april 2021

Hur klarar högskolan pandemin? - webbinarium

Photo by Bench Accounting on Unsplash

Universitetskanslersämbetet
(UKÄ) arrangerar ett webbinarium, Hur klarar högskolan pandemin?, 28 april (09:00-11:00). Här presenteras resultaten från UKÄs delrapport, Coronaviruset och högskolan, med möjligheter till diskussion.

Coronapandemin har inneburit och fortsätter att innebära stora utmaningar för högskolans olika verksamheter. Personalen på olika nivåer har varit och är fortfarande hårt belastad. Den undervisande personalen har tvingats att ställa om till nya arbetssätt på mycket kort tid och studenterna har fått vänja sig vid utbildning på distans. Forskningen har på olika sätt påverkats, bland annat genom förändringar i utdelningen av forskningsanslag. Förändringar i mobiliteten till och från lärosätena, särskilt den internationella, kommer säkerligen fortsätta att göra stora avtryck i högskolans olika verksamheter.

Se programmet och länk till anmälan

Samtidigt finns det liknande analyser i Norge och en artikel i tidskriften KhronoHvordan har lærestedene klart å prestere «all time high» i tidenes kriseår?, summerar de viktigaste lärdomen från den digitala omställningen där, i synnerhet för studenterna.

Inga kommentarer: