torsdag 22 april 2021

Projekt om inkludering och gemenskap bland studenter

För att lyckas med sina studier behöver alla studenter känna sig sedda och en del av ett gemenskap. Detta är ännu viktigare idag under pandemin när undervsiningen sker på distans och risken för isolering är stor. Ett nytt Erasmus+ projekt, #Ibelong, skapar metoder och strategier för att bygga gemenskap och identitet bland studenter. Bland annat ska projektet skapa verktyg och strategier för lärare och administratörer för att hjälpa alla studenter att känna sig hemma vid universitetet. 

#IBelong – Towards a sense of belonging in an inclusive learning environment is a Strategic Partnership for Higher Education. It focuses on improving the experiences and outcomes of students from diverse backgrounds (in particular migrant students and first generation entrants) through creating a more inclusive learning environment in higher education.
Higher education institutions have not yet succeeded in offering equitable opportunities and outcomes for the diverse student population participating in higher education. This prevents the talents of students from flourishing, as can be seen in the performance gap between diverse groups of students in higher education across Europe.
#IBelong approach builds on the student experience, their academic self-confidence thus contributing to more equitable outcomes. 

Här ser du en kort film som ger ett inblick i projektet. 


Inga kommentarer: