fredag 16 april 2021

Virtuellt utbyte i fokus under pandemin - ny artikel

Photo by Artem Beliaikin on Unsplash

Under pandemin har det varit nästan omöjligt för studenter och lärare att åka utomlands inom utbytesprogram. Virtuellt utbyte (virtual exchange, VE), där studenter samarbetar i projekt och utbildningar via nätet, har däremot vuxit och blivit en viktig del av internationalisering inom högre utbildning. En ny artikel av Robert O'DowdUniversidad de León, Spanien, Virtual exchange: moving forward into the next decade, summerar läget inom området och blickar framåt.

However, it was the onset of the COVID 19 in 2020 that drew the attention of university faculty and management to VE on a much larger scale. The lack of possibilities for study abroad during the pandemic led many to seriously consider how telecollaborative learning initiatives could be effectively integrated into curricula and internationalisation strategies in order to give students an international learning experience without physical mobility. It has been during this period that universities and organisations have moved to offer their teaching staff and international mobility coordinators training in order to enable them to organise VE in their classes and institutions.
VE ska ses som komplement till fysiskt utbyte men det kräver nya strategier och en ny pedagogik för att fungera optimalt. Lärosäten måste se till att VE integreras i sin internationaliseringsstrategi och att lärare och studenter får support för att kuna skapa meningsfulla virtuella utbytesprogram.

Referens: Robert O’Dowd (2021) Virtual exchange: moving forward into the next decade, Computer Assisted Language Learning, DOI: 10.1080/09588221.2021.1902201

Inga kommentarer: