lördag 24 april 2021

Livslångt lärande kräver bättre samverkan mellan industrin och högskolan

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

Industrin ropar efter kompetent personal och högskolorna försöker att möta efterfrågan men av någon anledning har dessa två parter inte riktigt hittat en modell för samspel. En artikel av Cecilia BjursellCollearn, Varför deltar inte företagen i högskolans utbildningar?, diskuterar denna fråga och försöker att hitta lösningar. Kan det vara så att högskolans kurser inte passar företagen?

Tänk om det är så att högskolans utbildningar och kurser inte passar företagen och deras anställda. Högskolan arrangerar kurser, program och konferenser, men det kanske bara sker utifrån högskolans intressen och perspektiv. En anledning att det blir så är att många externa finansiärer kräver att man delar med sig av kunskap från projekt och satsningar, vilket alltså betyder att man arbetar utifrån ett ”push-perspektiv”. Ett annat skäl att företagen inte deltar kan vara att de faktiskt inte behöver högre utbildning och forskning. Många kompetenser som behövs är mer yrkesorienterade och konkreta och där kanske andra utbildningsformer passar bättre.

Eller kan det vara så att företagen inte satsar tillräckligt på kompetensutveckling idag och är kvar i gamla strukturer? En sak verkar säker och det är att bägge parter måste vara beredda att anpassa sig ännu mer för att hitta en lösning till kompetensbristen och framtidens arbetsmarknad.

Inga kommentarer: