fredag 30 april 2021

Webbinarier med fokus på framtiden

Två kommande webbinarier att notera från EDEN och UKÄ .

5 maj (17:00) Changing Assessment due to Covid-19: Experiences and Impact. Nya metoder för bedömning och examination. Arrangeras av EDEN (European Distance and E-learning Network).

This interactive session will explore the change in assessment in higher education due to the pandemic. Dr. Monica Ward will present a case study from the DCU School of Computing detailing how they managed the change and the types of assessment they adopted. The next speakers will present overviews of the change to online assessment from the students’ perspective. Dr. Linda Amrane-Cooper and Prof. Stylianos Hatzipanagos’ presentation draws from a project at the University of London evaluating the students’ experience of the transition to digital assessment. Then, Dr. Inés Gil-Jaurena will introduce a study undertaken at UNED about the impact of the change in online assessment on student’s performance and perceptions.

19 maj (15:00) Med framtiden i sikte. Omvärldsbevakning om den digitala utvecklingen i USA, Indien och Kina. Arrangeras av UKÄ (Universitetskanslersämbetet) som en del av initiativet Digital spetskompetens

Under webbinariet presenteras vår omvärldsanalys följt av en diskussion med särskilt inbjudna gäster. Hör Henric Johnson, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Washington DC, samt Nannan Lundin, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Beijing, reflektera kring hur man arbetar med utvecklingen av digital spetskompetens i dessa globala front runners. USA och Kina är de länder där de riktigt stora forsknings-och utvecklingssatsningarna sker. Vilka strategiska satsningar på området genomförs och vad ser man som de viktiga framtidsfrågorna? Helt enkelt: Vad kan Sverige lära av USA och Kina?

Inga kommentarer: