tisdag 20 april 2021

Kursdesign för framtiden - EDEN webbinarium

Photo by UX Indonesia on Unsplash

Den digitala omställningen har betonat vikten av kursdesign i nätbaserade utbildningar och EDEN (European Distance and E-learning Network) arrangerar ett webbinarium måndag den 26 april, kl 17:00, om just kursdesign mitt i pandemin, Learing Design in the Eye of the Storm. Frågorna som ska diskuteras är:

  • What is learning design in 2021 and post-pandemic?
  • How does learning design differ from instructional design?
  • What is next for the learning designer?
  • What is the future of the learning designer’s role?
  • Where does the learner designer fit in the new digital learning ecology?
  • What barriers do learning designers face?
  • How can reflective learning design improve student experience?
Talarna är Gearóid Ó Súilleabháin (Head of the Department of Technology Enhanced Learning, Munster Technological University, Ireland), Alexandra Mihai (Assistant Professor of Innovation in Higher Education, Maastricht University) och Nick Barratt (Learner and Discovery Services, Open University UK).

Inga kommentarer: