måndag 15 mars 2010

Dialogseminarium om öppna lärresurser

Vill du få extra kvalitet med undervisningsmaterial som andra lärare fritt erbjuder dig att använda gratis och även ändra/remixa utan förbehåll? Vill du lära dig mer om hur Creative Commons ger dig möjlighet att bestämma hur dina verk får användas av andra?

Projektet OER - en resurs för lärande kommer under det närmaste året att ordna 6 dialogseminarier runt om i landet för att visa fördelarna med att använda öppna lärresurser och dela med sig av sitt material. Det första seminariet äger rum 14 april 13.15 - 16.00 vid Mittuniversitetet i Sundsvall, Härnösand och Östersund samt vid Högskolan i Gävle.

Varje pass kommer att inledas med en presentation varefter man kommer att bearbeta och diskutera lokalt på respektive ort. Presentationerna kommer även att distribueras via Adobe Connect.

Inga kommentarer: