onsdag 31 mars 2010

IKT i matematikundervisningen


En nationell webbplats, IKT i matematikundervisningen, har öppnats för att främja användningen av IKT inom matematikundervisning i Sverige. Den ska vara en resursbank för lärare från förskolan till högskolan och har upprättas av Nationellt Centrum för Matematikutbildning i samarbete med projektet Matematik för den digitala generationen vid Malmö högskola och Lunds universitet och stöds av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Den innehåller nyheter inom området, ett nyhetsbrev, information om verktyg och konferenser men de planerar att bygga på webbplatsen med praktiska erfarenheter, diskussion och goda exempel.

Inga kommentarer: