måndag 15 mars 2010

Kvalitetskonferens på Svalbard
Norgesuniversitet ordnar 26-29 april en mycket aktuell konferens om kvalitet i den pedagogiska användningen av IKT inom högre utbildning (Fremragende, fleksibel og fremtidsrettet – kvalitet i pedagogisk bruk av IKT i høyere utdanning). Platsen för konferensen är definitivt spännande, ön Svalbard.

Nätbaserad utbildning växer ständigt och vi behöver nya kvalitetskriterier jämfört med campusutbldningar. Konferensen kommer att fokusera på följande områden:
- Vad är kvalitet?
- Utmaningar kopplade till strategiarbete och verksamhet.
- Konkreta kvalitetskriterier och goda exempel
- Framtidsscenario

Se konferensens program

Photo by Martha de Jong-Lantink on Fotopedia CC BY NC ND

Inga kommentarer: