tisdag 2 mars 2010

Verklig fiktion om virtuell verklighet

Det senaste numret av den danska tidskriften Læring og Medier (LOM) innehåller en artikel av Ylva Lindberg (Högskolan i Jönköping) som heter Verklig fiktion om virtuell verklighet - Litteraturundervisningens utmaning. Hon diskuterar hur undervisning i litteraturvetenskap kan dra nytta av nätbaserat lärande och i synnerhet virtuella världar. Hon beskriver sina erfarenheter av en kurs i svensk skönlitteratur som hon bedrev till vis del i Second Life.

- Uppgiften utgick ifrån att var och en skulle undersöka hur religion och existentiella problem togs upp, uttrycktes och debatterades i den specifika virtuella världen, genom att resa omkring, observera och interagera med den digitala omgivningen. Erfarenheterna presenterades sedan muntligt och jämfördes med de skönlitterära texterna. Syftet var att belysa huruvida den lästa skönlitteraturen kunde uppfattas som aktuell eller inte i vår digitaliserade värld och i så fall varför.

Den sista delen av artikeln heter Digitala miljöer inspirerar till fiktiva berättelser och diskuterar exempel på modern litteratur som har inspirerats av begreppet virtuella världar. Andra frågor som väcks här är hur virtuella världar ger möjlighet till en erfarenhetsbaserad pedagogik och ett nytt sätt att studerar identitetsfrågor.

Inga kommentarer: