måndag 8 mars 2010

Personal Learning Environments

Lärplattformens relativt stängda värld står i kontrast mot webbens öppna lärresurser och nätverksmöjligheter. Många menar att vi bör göra utbildningar synligare för omvärlden och gör det lättare för studenter att söka hjälp och kunskaper utanför lärosätet (både fysiskt och virtuellt). Dessutom är det viktigt att skapa lärmiljöer som består och kan anpassas efter studietiden. LMS är bara tillgängliga så länge man är en registrerad student och tar inte hänsyn till informellt och livslångt lärande.

PLE (Personal Learning Environments) handlar om att använda öppna lärresurser och webb 2.0 verktyg för att skapa utbildningens lärmiljö. I stället för att be studenterna lära sig lärosätets relativt begränsade lärmiljö bör man använda de verktyg och miljöer som studenterna redan känner till och är vana vid. Varje student kan bygga upp sin egen PLE, kan anpassa den till sina behov och preferenser och använda den både för formellt och informellt lärande.

Läs mer om PLE på min wiki, Personal Learning Environments.

Inga kommentarer: