lördag 27 mars 2010

Podcasting

Lunds Universitets pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen gick i år till Marita Ljungqvist på Språk- och litteraturcentrum för att hon har "provat och utvärderar nya teknologiers möjligheter för att erbjuda undervisning i kinesiska till stora grupper i världen". I synnerhet har Marita använt podcasting på ett väldigt effektivt sätt i sin undervisning och i följande film beskriver hon hur hon har arbetat. Läs ett längre reportage om henne på LearningNet.Podcasting används allt mer av lärare i nätbaserade utbildningar som ett effektivt sätt att ge personlig återkoppling till studenterna och för att förstärka relationen mellan studenterna och läraren. En ny studie, A Renaissance of Audio: Podcasting approaches for learning on campus and beyond (Edirisingha, Hawkridge, Fothergill, European Journal of Open, Distance and E-learning mars 2010), har tittat på hur lärare vid tre lärosäten har använt podcasts för att hjälpa studenterna förbereda sina uppgifter, för att ge studenterna personlig återkoppling och för att underlätta övergången från skolan till högskolan. Studien fokuserade på campusstudenter och menar att podcasting är effektiv oavsett studentgrupp.

Inga kommentarer: