lördag 2 april 2011

Brittisk rapport om plagiat inom högre utbildning

Plagiering är ett ständigt problem inom högre utbildning men mer samarbete mellan lärosätena och gemensamma policies skulle kunna skapa mer tydlighet och en mer proaktiv inställning. En ny rapport från brittiska Academic Integrity Service (AIS) i samarbete med myndigheten JISC ger en sammanfattning av befintliga riktlinjer och policies samt ger rekommendationer kring hur lärosäten borde utveckla sina policies mot plagiering. Rapporten heter Policy works: recommendations for reviewing policy to manage unacceptable academic practice in higher education och den fokuserar på 12 rekommendationersom kan användas av ansvariga på lärosäten.

Bland rekommendationerna finns följande:
  • Skapa nätverk mellan lärosäten 
  • Tydiggöra vilket ansvar som ligger hos parterna (lärosätet, lärare, studenter)
  • Ta fram en gemensam terminologi och definitioner
  • Ta fram detaljerade rutiner för att rapportera och hantera fall av plagiering
  • Ta fram åtgärder, straff och riktlinjer för att skapa konsekvent hantering
Läs rapporten.

Inga kommentarer: