söndag 17 april 2011

Specialpedagogik och IT - Skoldatatek

Skoldatatek.se är en omfattande sajt som riktar sig mot lärare och annan personal som arbetar med elever med behov av särskilt stöd, främst med koncentrationssvårigheter och lär- och skrivsvårigheter. Sajten har många resurser i form av filmer, artiklar och guider till hur man integrerar IT i undervisningen. Det ingår i en större nationell satsning för att använda IT inom specialpedagogiken där kommunen ska se till att det finns övergripande verksamhet som ansvarar för just detta.

- Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I verksamheten bör finnas både specialpedagogisk och teknisk kompetens. Personalen ska vara väl förtrogen med skolans mål och uppdrag. Verksamheten bör dessutom vara förankrad i skolans förvaltningsledning och i kommunens skolplan.

Inga kommentarer: