fredag 1 april 2011

Kvalitet i distansutbildning


Nätbaserad utbildning är väletablerad nu och antalet distansstudenter växer ständigt. Ett problem just nu är hur vi mäter kvaliteten på sådana utbildningar och hur vi kan på ett rättvist sätt jämföra dem. Problemet är lika bekant i USA som här i Sverige men nu kommer rapporter från den andra sidan Atlanten om en modell för standardiserade jämförelser av kvalitet i utbildning som ges på nätet. Kay Shelton, i samarbete med Sloan Consortium (Sloan-C) hr tagit fram en checklista (scorecard) som omfattar 70 nyckeltal fördelade på nio områden. Antalet nyckeltal varierar mellan områdena, men vart och ett kan ge tre poäng. Exempel på områden som ska täckas in är stöd till studenter, stöd till lärare samt kursutveckling och pedagogisk uppläggning.

Läs rapporten: A quality scorecard for the administration of online education programs
Artikel i Inside Higher Education: Comparing online programs

Källa: Högskoleverket, Internationellt om högskolan nr 12, 2011

Inga kommentarer: