onsdag 6 april 2011

Ny amerikansk rapport om elevernas perspektiv på IT och skolan

Glappet mellan skolelevers IT användning och skolans IT mognad växer och kan leda till stora problem framöver. Eleverna har datorer och mobiler och använder dem för att diskutera, nätverka, skriva och skapa medan skolan i vissa fall förbjuder mobiler och blockerar många webbtjänster. Dagens 12-åringar är oftast väldigt skickliga användare av digitala tjänster och blir frustrerade att de inte får användning för dessa kunskaper i skolan. En ny amerikansk rapport fokuserar på just ungdomarnas IT-vanor och skolans digitalisering, The new 3 e's of education: enabled, engaged, empowered.

Rapporten har frågat elever, lärare och föräldrar om hur de ser på flera viktiga trender inom IT och lärande. Eleverna var väldigt positiva till en ökad användning av mobila lösningar i skolan som t ex att skriva anteckningar, söka information på webben eller delta i chatt/diskussion. Elevernas erfarenheter av nätbaserad utbildning var också mycket positiv mest på grund av flexibiliteten och möjligheten att arbeta i egen takt. E-böcker fick också bra kritik och många menade att man kommer åt uppdaterad och aktuell information på nätet i kontrast mot kursböcker.

Föräldrarnas inställning till en ökad användning av IT i skolan var väldigt positiv, oftast på grund av att de själva är vana IT-användare i synnerhet i arbetet och er hur viktigt digital kompetens är i arbetslivet. Det mest oroväckande i rapporten är att även om en del skolor arbetar hårt med att integrera IT i utbildningen ligger majoriteten långt efter i utvecklingen. Elevernas förväntningar på en modern och framåtriktad skola blir inte uppfyllda och glappet växer på ett alarmerande sätt.

- Very clearly we see that the digital disconnect between the perceptions of students and adults on the value of their technology experiences in school today is no longer a gap, but a chasm.

Läs en längre artikel om rapporten av Stefan Pålsson på Skolverkets Omvärldsblogg, Dra nytta av de digitala möjligheterna i skolan

Inga kommentarer: