torsdag 7 april 2011

Simuleringsverktyg väcker intresse för naturvetenskap

Forskare från Umeå Universitet vill lyfta fram naturvetenskap i skolan genom att utveckla stimulerande och interaktiva verktyg och metoder. Flera rapporter visar ett allt svagare intresse för naturvetenskap och teknik och detta projekt i Umeå visar tydliga tecken på att det går att vända den negativa trenden, bara man hittar mer interaktiva metoder i klassrummet.

– Vi vill lyfta fram naturvetenskap i skolan genom att jobba med interaktiva miljöer och dra nytta av elevers egen kreativitet och förmåga att skapa kunskap, säger Annika Kjellsson Lind, lektor vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Filmen nedan visar hur projektet använder simuleringsverktyget Algodoo i klassrummet och på interaktiva skrivtavlor. Med Algadoo kan eleverna aktivt skapa egna experiment och simuleringar inom fysik och därmed utvecklar de en djupare förståelse för fysiska fenomen. Projektet drivs i samverkan med Umevatoriet, Linköpings universitet, Visualiseringscenter C, samt skolor i Umeå och Norrköping.

Läs mer om projektet i artikeln Vill få elever att upptäcka naturvetenskap (InfoTech Umeå)


Inga kommentarer: