söndag 17 april 2011

Norsk öppen nätkurs i studieteknik


Universitetet i Agder, Norge, har utvecklat en nätbaserad kurs i studieteknik som nu ligger öppet för alla. Kursen heter Studiestrategi og studieteknikk och utvecklades först för ingenjörsstudenter men har nu blivit tillgänglig för alla. Kursen består av självstudiematerial och länkar till mer information. Det ingår även en e-bok om uppsatsskrivning (How to write academic essays) som har tagits fram i samarbete med Birmingham City University.

För dem som läser vid universitetet kombineras nätkursen med fysiska föreläsningar men de planerar att lägga in filmmaterial även på nätkursen. Efter att ha lagt kursen på en öppen sajt har de märkt ett intresse från studenter från andra håll i Norge men även utomlands.

Satsningen handlar om att ge studenterna bättre förutsättningar till att lyckas med sina studier. Enligt de ansvariga lärarna:
- Vårt syn er at vi, ved å legge vekt på å lære studentene å lage en god studiestrategi for seg selv, vil gjøre dem til bedre studenter, samtidig som det kan gi UiA et fortrinn når nye studenter skal rekrutteres. Bare få andre universiteter tilbyr dette til sine studenter i stort omfang i dag.

Läs en artikel från Universitetet i Agder om kursen.

Inga kommentarer: