tisdag 5 april 2011

Lärarfortbildning via video


Teacher Training Videos är en mycket intressant resursbank med länkar till en stor mängd filmer om hur du som lärare kan använda webbverktyg i din undervisning. Den drivs av Russell Stannard från Warwick University i England som är en känd förespråkare av video inom undervisning, i synnerhet inom språkutbildning. Sajten har filmer om hur du kommer igång med olika verktyg för inspelning och publicering av video men har dessutom gott om resurser om sociala medier inom utbildning. Väl värt att undersöka.

Inga kommentarer: