måndag 28 mars 2011

UR + NE = Sant

Ett nytt samarbete mellan Nationalencyclopedin och UR har annonserats som ger lärare och skolor tillgång till över 11 000 TV och radioprogram från UR kopplat till Nationalencyklopedins nättjänst www.ne.se. URs material integreras med NEs artiklar och webbsidor och ger NE unika kombinationsmöjligheter. Även de som har tillgång till NE SKOLA i hemmet, via skolans abonnemang, kan också ta del av programmen hemifrån.

Enligt URs VD Erik Fichtelius:
- Som jag ser det blir UR:s 11 000 program arm i arm med NE:s 540 000 uppslagsord ett nytt och väldigt spännande sätt att hämta information och lära sig. … Om du söker på ”vulkan” får du i NE upp vad det är för något och hur en sådan fungerar samtidigt som du får upp vilka filmer och andra program som UR har om vulkaner. Det kallar jag förstärkt inlärning! 

Se en introduktionsfilm om samarbetet.
Läs pressmeddelande från UR.

Inga kommentarer: