onsdag 23 mars 2011

iPad oumbärlig för amerikanska läkare

En artikel på den amerikanska TV-kanalen CNBCs webbplats (iPad is tops with doctors) visar hur flera amerikanska sjukhus använder surfplattor som Apples iPad som nödvändig redskap för läkarna. Läkaren kan visa patienten diagram, 3D-bilder och röntgenbilder för att förklara till exempel en operation eller behandling och ny information kan skrivas direkt in i patientjournalen. Enligt artikel hade 22% av alla läkare i USA redan börjat använda surfplattor vid årsskiftet. Nu satsar alla systemutvecklare inom vårdsektorn att ta fram mobila lösningar som passar de vanligaste varianterna av handdatorer/surfplattor.

Se mer i detta filmreportage från CNBC:

Inga kommentarer: