onsdag 2 mars 2011

Dela dokument med Google Docs

Här kommer en ny film av Åsa Kronkvist av Högskolan i Kristianstad som visar hur man kommer igång med verktyget Google Docs. Google Docs gör det möjligt för dig att skapa dokument som ligger på nätet och som flera kan redigera varifrån som helst. Om du jobbar till exempel i ett projekt mellan flera organisationer och saknar en gemensam lagringsplats för dokument kan ni samla allt hos Google.

Du bestämmer själv vilka som får se och redigera dokumenten och du bestämmer säkerhetsnivån. Alla kan då logga in och skriva på samma dokument så det finns bara en version som gäller. Alla tidigare versioner lagras och man kan alltid backa till en tidigare version vid behov. Du kan skapa dokument, bildspel eller kalkylblad som kan sedan lätt konverteras till Microsoft Word, PowerPoint och Excel.

Inga kommentarer: