fredag 11 mars 2011

Flexibel utbildning för regional utveckling - VKF 2011

Det västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF) hade sin årlig konferens i Göteborg 10 mars. Cirka 100 personer deltog från lärcentra, folkbildning och högre utbildning. Temat i år var flexibel utbildning för regional utveckling.

Konferensen hade tre huvudtalare som föreläste på förmiddagen och sedan fick möjlighet att diskutera med deltagarna under parallella sessioner på eftermiddagen. Detta upplägg gav huvudtalarna bättre kontakt med deltagarna och det fanns dessutom gott om tid för mingel och informella möten.
  • Frank Rennie (i bild) från skotska Lews Castle College (UHI) talade  om nya nätbaserade utbildningsformer för att stärka landsbygd och regional utveckling. Se Franks presentation.
  • Anna Söderberg berättade om hur CELA-projektet skapar tillväxt i Blekinge genom lustfyllt lärande via digitala verktyg och kanaler. Se Annas presentation.
  • Johan Lundin (Göteborgs Universitet) vände på perspektiven och uppmärksammade att högre utbildning på distans är en utbildningsform som blir allt vanligare även på campus. Se Johans presentation.
Läs mer i mitt reportage om konferensen på CELA-webben.

1 kommentar:

konferens göteborg sa...

Bra blogg! Du bör starta många fler. Jag älskar all info som tillhandahålls. Jag kommer att håll ögonen öppna:)
konferens göteborg