söndag 13 mars 2011

Nätbaserad högre utbildning

Här kommer en ny film från KTH (Nätbaserat lärande på högskolan) där Stefan Hrastinski, docent i mediateknik, förklarar varför nätbaserat lärande är nyckeln till framtidens universitet. Filmen beskriver förstås hur man arbetar på KTH men det mesta gäller alla lärosäten. Han pekar på behovet av mer kompetensutveckling för lärare för att bättre kunna utnyttja nätets möjligheter men också att utvecklingen ska inte vara den enskilda lärarens ansvar; det krävs grupparbete och flera kompetenser för att ta fram dagens utbildningar.

En annan viktig faktor som nämns är forskning kring hur vi använder nätbaserade verktyg och miljöer för att främja pedagogiken. Idag pågår det alldeles för lite utbildningsvetenskaplig forskning inom området i jämförelse med länder som leder utvecklingen som t ex USA, Storbritannien och Australien.

Inga kommentarer: