måndag 21 mars 2011

Fem argument för att IKT och utbildning hör ihop

Det finns en klyfta mellan dem som tycker att IKT är en självklar del av allt vi gör inom utbildning och dem som håller sig till traditionella metoder. Många är tveksamma på grund av oro kring säkerhets- och integritetsfrågor och andra är bekymrade över hur andra länder som satsar på IKT och lärande får ett försprång framöver.

En bra artikel av Heather Wolpert-Gawron på sajten Edutopia, Five reasons for integrating technology, ger bra motargument för att svara på de vanligaste invändningarna:
  • Studenter kan råka illa ut på nätet eller själv lägga ut olämpligt material. Svar: Vi måste visa goda exempel och diskutera fram hur man bör bete sig på nätet.
  • Hur ska vi utbilda alla lärare? Svar: Låt lärare utbilda varandra och ge lärare som redan har kompetens tid och uppmuntran att sprida sin kompetens vidare.
  • Hur ska vi hinna? Svar: Genom att ta bort en del arbete som inte längre behövs. IKT-implementering är för viktigt att nonchalera idag.
  • En del studenter har inte tillgång till datorer hemma. Svar: Då är det ännu viktigare att de lär sig i skolan. Bra om bibliotek, lärcentra mm lyfts fram där alla får tillgång till teknik och support.
  • Det kommer att kosta. Svar: Men att avstå kommer att kosta ännu mer. Pengar behövs från högre nivå men vi har redan sett att man kan göra mycket med begränsade medel. 

Inga kommentarer: