måndag 14 mars 2011

Från öppna lärresurser till öppna undervisningsmetoder

Det finns ju väldigt många öppna lärresurser idag på nätet: föreläsningar, reportage, laboration, simuleringar mm. Nästa steg i utvecklingen är att vi skapar strategier för hur vi ska använda dessa resurser i den dagliga verksamheten inom skolor och högskolor. Det krävs ledning och vision för att vi ska kunna komma vidare med öppenhet i utbildning.

Flera nya studier tar upp sådana frågor och är väl värda att läsa. EU-sajten E-learning Papers ägnar den senaste utgåvan (nr 23) åt ämnet öppen undervisning och har till exempel två studier om öppna undervisningsmetoder:
Ytterligare en viktig rapport kommer från UNESCO, Beyond OER - Shifting focus to open educational practices. Denna rapport undersöker hinder mot användning av öppna lärresurser (rädsla, osäkerhet, otydlig ledning) och rekommenderar en mer strategisk syn uppifrån.

Det finns tydligen ett stort intresse ute i Europa för denna fråga men hur ser den svenska strategin ut?

Inga kommentarer: