fredag 18 mars 2011

Konferens som utbildningsmodell?


En bra konferens ger dig möjlighet att diskutera, skapa nya kontakter, hitta inspiration och tvingar dig att formulera dina egna tankar på nya sätt. Kan konferensen bli en modell för utbildning? Det är temat i ett kort men mycket relevant blogginlägg av Edna Sackson, Why isn't school like a conference?

Hon skriver att en dag i skolan/högskolan kunde innehåller följande element:
  • En inspirerande temaföreläsning av en framstående expert (t ex inspelad via TED, iTunes U)
  • Flera workshops/diskussionsgrupper som reflekterar över föreläsningens innehåll
  • Studenter/elever i olika åldrar diskuterar och lär av varandra i smågrupper
  • Studenter/elever tar ansvar för egna korta presentationer.
  • Alla kommenterar under dagen via bloggar/Twitter/Facebook/SMS osv
  • Lärarna finns med hela tiden som mentorer, handledare
  • Montrar som visar upp relevant kurslitteratur och hjälp med informationssökning
  • Alla lämnar återkoppling med förslag till förbättring, fördjupning mm.
Kanske inte en modell man kan använda varje dag men varför inte en gång i månaden. Studenterna/eleverna är förstås med och organiserar det hela.

Inga kommentarer: