söndag 6 mars 2011

Skapa egna kurser med öppna lärresurser

En intressant ny tjänst för lärare på alla nivåer heter OER Glue. Du skapar ett konto och tjänsten hjälper dig att hitta relevanta öppna digitala lärresurser från hela världen (universitet som lägger ut material på nätet som MIT, Open University, Harvard m fl) som du sedan kan granska och sätta in i kursens schema. Tjänsten hjälper dig att strukturera alla resurser och bygga in lämpliga verktyg för studenternas diskussioner och samarbete (t ex Twitter, Facebook, Google Docs m fl). Till slut har du skapat en hel kurs som bygger på öppna resurser men som du har anpassat och granskat för att uppfylla kursens mål.

Eftersom de flesta öppna lärresurser i världen är på engelska är denna tjänst anpassat för en engelskspråkig kursmiljö men den visar att vi kommer att se en stor utveckling av tjänster som hjälper läraren att sy ihop sina kurser med öppna resurser och verktyg utan att behöva använda en traditionell lärplattform.

Inga kommentarer: