lördag 27 oktober 2012

Hur kan jag använda digitalt material i min undervisning?

Chatarina Larson är universitetsjurist vid
Umeå universitet (Bild Umeå univ)
Webbseminarium om hur du använder digitala resurser i din undervisning.

Tid: 28 november 2012, 14.00-15.00
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect. Läs mer
Observera! Adressen till mötesrummet kommer att mejlas till alla anmälda 1-2 dagar före webbinariet.
Kostnadsfritt. Föranmälan krävs!

Under 2011 och våren 2012 har förhandlingar förts om ett nytt kopieringsavtal för högskolesektorn som även omfattar digital kopiering, lagring och tillhandahållande. Det gamla avtalet var avsett för papperskopiering. Det var tänkt att det nya avtalet för högskolesektorn skulle träda i kraft under sommaren 2012. Den principiella överenskommelsen var klar sedan tidigare. Seminariet kommer att ta upp vad tankarna bakom det nya kopieringsavtal var - och varför det aldrig beslutades någonting.

Vi kommer att höra:
Chatarina Larson, Universitetsjurist vid Umeå universitet och ledamot i SUHFs förhandlingsgrupp.
Personer vid våra lärosäten som varit engagerade i kopieringsfrågan. Namn kommer inom kort.

Viktiga frågeställningar
  • Vad kommer att hända nu?
  • Vad är det som hakat sig i förhandlingarna?
  • Kommer det nya avtalet att kunna träda i kraft först när den nya upphovsrättslagstiftningen träder i kraft?
  • Blir det ett avtal? 
  • Vad gäller för tillfället?
  • Hur ser det ut i andra länder med digital kopiering? 
  • Öppnare egenproduktion på våra lärosäten (OER, e-böcker etc).Inga kommentarer: