fredag 26 oktober 2012

Varför skola?

Om skolans uppgift är att hjälpa eleverna att bli kreativa, innovativa medborgare med kritiskt tänkande och nyfikenhet så har den misslyckats totalt. Vårt utbildningssystem belönar den som passar in i systemet och tar död på kreativiteten menar Seth Godin i ett inspirerande tal, Stop Stealing Dreams: Seth Godin at TEDxYouth@BFS. Han tar fram en rad förslag till hur vi kan göra skolan (och högre utbildning) mer meningsfull och individbaserad.

Bland annat menar han att skolan fokuserar på ensamarbete där studenten arbetar isolerat medan i arbetslivet är det samarbete och gruppdynamik som krävs. Vi ska bedöma praktik och erfarenhet i stället för resultat i enkla minnestester. Utbildning idag handlar om livslångt lärande och studenter måste lära sig att lära sig.

Här finns det flera bra citat men ett måste jag lyfta fram:
- If it's work, we try to figure out how to do less. If it's art we try to do more and more.
Inga kommentarer: