söndag 28 oktober 2012

Videoguide till nätbaserad undervisning

CC BY-SA Indiana University
När du ska planera en nätbaserad kurs för den första gången kan det vara bra med goda råd och riktlinjer. Amerikanska University of Indiana har producerat en filmserie som guide till sina lärare. Dr. Curt Bonk (Professor, Instructional Systems Technology, Indiana University) leder dessa filmer, Video Primers in an Online Repository for e-Teaching & Learning, som täcker alla aspekter av hur man planerar och genomför en nätbaserad kurs. Varje film är cirka 10 minuter lång och det finns flera resurser kopplade till varje film. Hela filmserien har en Creative Commons licens (CC BY-SA) och du får gärna använda dem på en egen webbsida eller i en lärplattform. Ange bara källan och licensen.

En liten varning dock. Du behöver programmet QuickTime innan du kan se filmerna (finns redan i alla MAC:ar).


Inga kommentarer: