tisdag 16 oktober 2012

Varför IT i skolan inte lyckas

Laptop studying by Pesky Library, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Pesky Library

Trots många stora och dyra initiativ under åren har IT inte riktigt blivit integrerad i skolan (eller högskolan). Det finns många anledningar varför man inte har lyckats och dessa faktorer sammanfattas i  ett väldigt bra bildspel av Jan Svärdhagen (Högskolan Dalarna) och Marie Linder20 anledningar till varför IT i skolan misslyckas.

- IT införs överallt och inte minst inom skolan. Detta sker på olika sätt och tyvärr hör man oftare om vilka problem som har uppstått snarare än alla fördelar som kan uppstå med IT i skolan. Orsakerna är många och jag har tillsammans med Marie Linder författat en lista över vanliga problem som ligger till grund för att man misslyckas eller får problem med införandet av IT i skolan. Denna lista är inte heltäckande och det finns en del som kanske inte känner igen sig alls. Detta är vi medvetna om men utifrån de möten vi har haft i olika sammanhang med skolledare, skolchefer, lärare, elever, föräldrar och politiker så ser vi att det finns mycket som går att göra bättre.

De ber om kommentarer och flera förslag till faktorer och lovar att snart presentera lika många förslag till förbättringar.

Inga kommentarer: