måndag 15 oktober 2012

SVERDnytt fokuserar på OER

Det senaste numret av den digitala tidskriften SVERDnytt (Svenska Riksorganisationen för distansutbildning) fokuserar på öppna lärresurser (OER Open Educational Resources).

I detta nummer kan du läsa följande artiklar:
1. Ordförande har ordet
2. Ossiannilsson E & Creelman A: Låt studenterna orchestrera sitt eget lärande – Det kollaborativa lärandet genom öppna digitala lärresurser (OER)
3. Creelman A & Ossiannilsson E: 2012 MOOCarnas år
4. Ossiannilsson E & Taawo A; Fria upphovsrättslicneser- underlättar kunskapsdelning och lärande
5. Axelsson K: Fler öppna lärresurser under Creative Commons
6. Lundberg L: Öppna digitala lärresurser förbättrar lärandet – Varför då då?
7. Ossiannilsson E & Schneider M: OER-öppna möjligheteter för lärande. Finansiär Internetfonden .SE
8. Ossiannilsson E: OER – Öppna digitala lärresurser inom Lärosäten Syd
9. Sandström U: Intervju med Erik Fichtelius, vd Utbildningsradion UR
10. Månsson_Wallin B: Folkbildningens digitala lärresurser
11. Ossiannilsson E: OER Services – att växa i ett kollaborativt lärande
12. Ossiannilsson E: Ur tidskriften Distance Education, Special Issue on OER

Inga kommentarer: