söndag 7 oktober 2012

Nytt nummer av Högre utbildning

Det senaste numret av tidskriften Högre Utbildning Vol 2 Nr 2
har just kommit ut och finns tillgängligt på nätet. Som vanligt finns det en stor bredd i tidskriftens artiklar som denna gång består av följande:

  • Handledning av examensarbeten som lärande i the zone of proximal development - David Ekholm
  • Är marknadsanpassad forskningsanknytning möjlig? Professionsutbildningar möter akademins nya krav - Malin Ideland, Claes Malmberg, Anne-Charlotte Ek, Sandra Jönsson
  • Kritisk, självständig och nyttig. Mål och praktik i forskarhandledning - Åsa Lundqvist, Mats Benner  
  • Lærerutdannerens digitale kompetanse - Rune Johan Krumsvik, Kariane Westrheim, Eva Sunde, Ketil Langørgen
Dessutom finns det en intressan debattartikel som är högst relevant för denna bloggs läsare - Salstentor: Teknikstöd för examination av Leonard Suppatt Ngaosuvan.

Inga kommentarer: