torsdag 4 oktober 2012

Digital kompetens i lärarutbildningen

Dagens ungdomar har växt upp med nätet som en självklarhet. Men trots att de flesta är vana vid datorer och smarta mobiler är det långt ifrån självklar att alla kan söka och kritiskt granska information på nätet. Digital kompetens är så mycket mer än bara grundläggande datorkunskap.

En ny bok har kommit ut som undersöker området digital kompetens och hur det ska integreras inom lärarutbildning. Boken heterDigital kompetens i lärarutbildningen - Ett integrationsperspektiv(Studentlitteratur) och har skrivits av Annika Käck, Sirkku Männikkö-Barbutiu, Anders Ambrén, Eva Fors, Mats Hanson, Margareta Hellström, Fredrik Oldsjö och Christopher Sönnerbrandt.

- Digital kompetens är i dagens samhälle en lika viktig kompetens som att kunna läsa och skriva. Därför ska den integreras i all utbildning. Begreppet är dock komplext och föränderligt med många tolkningar. Författarna i denna bok har definierat begreppet som digital teoretisk, didaktisk och teknisk kompetens. Till boken hör ett par filmer och en filmhandledning som inspirerar till arbete enligt bokens riktlinjer för lärarutbildningar, skolor och andra intressenter.

- Boken vänder sig till lärarutbildare, ansvariga för lärarutbildning, pedagogiska utvecklare och alla som är intresserade av att integrera IT och digital kompetens i högre utbildning. Den är även relevant för andra organisationer som stöd i ett kompetensutvecklingsarbete.

Provläs de första 70 sidorna (bara tillgänglig inom Sverige).


Inga kommentarer: