onsdag 3 oktober 2012

NITUS konferens - Den moderna högskolan - here, there and everywhere?

Nitus, i samarbete med Högskolan i Gävle, arrangerar en intressant konferens, Den moderna högskolan - here, there and everywhere? 8-9 november i Gävle om utvecklingen inom nätbaserad högre utbildning. Fokus är den politiska dialogen om distansutbildningens och lärcentras roll, kvalitetsfrågor och de tekniska utmaningarna för distansundervisning och lärcentra. Politiker och tjänstemän kommer delta.

Konferensens huvudtalare är:
  • Jörgen From (Universitetslektor, Umeå universitet) - Övergången från distansutbildning till nätbaserad utbildning.
  • Lars Utstøl (Daglig leder, Studiesenteret.no) - Internationella utblickar och lärcentra i Norge
  • Maria Nordmark (Konceptutvecklare, Interaktiva medier, Utbildningsradion) - Multimodalt lärande och interaktiva medier.
Nitus är en nationell organisation för kommuner med lärcentra som i IKT-baserade former förmedlar universitetens, högskolornas och yrkeshögskolans kurser.

Inga kommentarer: