fredag 10 maj 2013

Akademiskt skrivande - vem skriver vi för?

Thesis Writing by Rasimu, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Rasimu

Det skrivs fler vetenskapliga artiklar än någonsin men för vem skrivs dem? Det är en fråga som ställs av Susanne Pelger (Lunds universitet) i en artikel Den vetenskapliga artikelns förbannelse. Artiklar publiceras i oftast dyra tidskrifter som läses endast av andra forskare inom samma smala område men når väldigt sällan dem som skulle ha nytta av resultaten. Forskningsresultat sprids inte särskilt effektivt denna väg så varför gör man det? Anledningen är främst meritering.

- Så då är det dags att backa tillbaka till den ursprungliga frågan. Varför skriver forskare? Egentligen. Och det är nu det börjar brännas.Anledningen kan vara något mycket simplare än att sprida resultat, och den stavas MERITERING. En vetenskaplig artikel ger höga poäng hos bedömare. Till skillnad från en populärvetenskaplig artikel. Eller debattartikel. Eller bok. Trots att boken ofta är både längre och mer komplex än en vetenskaplig artikel. Och trots att en bok som riktar sig till en bredare målgrupp i många fall kan göra betydligt större nytta.

Det är kanske dags att tänka bredare när det gäller spridning av forskningsresultat och satsa på olika publiceringsformer. Viktigt att behåller den akademiska stringensen i vetenskapliga artiklar men att också se till att resultat når också ut till berörda grupper och samhället i stort.

Inga kommentarer: