fredag 24 maj 2013

Universitetskanslern skriver om MOOCs

Universitetskanslern Lars Haikola kommenterar MOOC-utvecklingen i en artikel på Universitetskanslersämbetets hemsida: Campus och MOOC utesluter inte varandra. Han menar att MOOCs kompletterar den traditionella campusutbildningen eftersom de riktas mot olika målgrupper och behov.

- Det här är något radikalt nytt som alla universitet och högskolor måste ta till sig på ett eller annat sätt. MOOC är ett spännande alternativ men jag tror att den traditionella campusidén fortfarande håller. De utesluter inte varandra. Vi skulle gärna ägna oss mer åt att granska kvaliteten på MOOC-kurser.

Han skriver att universiteten i Sverige fortfarande har monopol på examination och att även om det kan komma nya aktörer inom högre utbildning är det viktigt att våra universitet står för akademisk kvalitet och examinerar på ett trovärdigt sätt.

- Massor av olika organisationer erbjuder högre utbildning. Det som svenska högskolor har monopol på är inte utbildningar utan det är just examina. Att vårda det varumärket är viktigt och det hjälper även vårt utvärderingssystem till med att göra.

Läs även en ledarartikel i Svenska Dagbladet som berör samma område: Ska högskolan dela cd:ns öde?

Inga kommentarer: