onsdag 8 maj 2013

Öppna kurser i datateknik

Inga svenska lärosäten har hoppat på MOOC-vågen än men det finns i alla fall en del som erbjuder öppna kurser. Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet har flera kurser som är tillgängliga för alla under namnet Open DSV.

Kursmaterial från ett 10-tal kurser är tillgängligt för alla och kräver bara en enkel registrering. Bland annat finns följande kurser:

  • Datakunskap
  • Digitalt utanförskap och digital inkludering
  • Introduction to decision theory
  • Agile project management

Lösningen är bra för självstudier men som utomstående har du inte tillgång till handledning eller diskussionsmöjligheter med de "riktiga" studenter. Det finns kurser både på svenska och engelska och materialet har en Creative Commons licens.

Inga kommentarer: