lördag 4 maj 2013

Webbseminarium - radio som öppen lärresurs


Tid: 27 maj 2013, 15.30-16.30
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect (anmälan krävs)

Den svenska skolan står idag inför en stor förnyelse och utveckling på grund av digitaliseringen. Samma utveckling sker inom radion. De två utvecklingarna gör att det går att använda radion som läromedel på ett helt annat sätt än tidigare. Naturkunskapsläraren Dan Frendin har under ett par år varit med i vetenskapsradion Klotets sk “storredaktion” via Facebook och provat att använda radioinslag som öppna lärresurser för eleverna. Samarbetet Klotet resulterade i att elever från Global profil fick möjligheten att spela in radiodagböcker vid sina besök i Sydafrika eller Uganda. Ett utdrag ur några av böckerna sändes i Sveriges radio i december 2012.

På webinariet skall vi gå igenom hur radion kan utveckla undervisningen.
  • som öppen lärresurs
  • metod att lära sig
  • kompetensutveckling för lärare
De som medverkar i seminariet är Dan Frendin (projektledare, Stagneliusskolan, Kalmar), Yasmine El Rafie (utvecklingsredaktör för sociala medier på Sveriges Radio), Rut Näsman och Hanna Marelius, (elever på Lars Kaggskolan, Kalmar) och jag som är moderator för sändningen.

Inga kommentarer: