torsdag 2 maj 2013

Studenter kritiska till lärarnas pedagogisk kompetens

Ett reportage av SVT Västerbotten, Studenterna: "Lärarna är dåliga", frågar studenter vid Umeå universitet om dears syn på lärarnas undervisning. Många studenter är kritiska till lärarnas pedagogisk förmåga och efterlyser tydligare krav på högskolepedagogik. Även om de flesta lärare har en basutbildning i högskolepedagogik är det långt ifrån alla menar reportaget. Studenter i filmen tycker att de flesta lärare ser forskning som sin främsta uppgift och undervisningen kommer därefter.

I en ny rapport kräver Sveriges förenade studentkårer att landets högsta lärosäten ska satsa mer på pedagogik och undervisning. Umeå studentkår menar att det fortfarande läggs störst vikt vid forskningsmeriter när en lärare anställs.
– Det är tradition att ha mer forskning än att fokusera på det här med lärande, säger Taniya Sahlström utbildningsansvarig på Umeå studentkår.


Anders Fällström, vice rektor och ansvarig för utbildning vid Umeå universitet ser allvarligt på kritiken men menar att studenterna tar upp detta med institutionens prefekt eller studierektor.

Inga kommentarer: