tisdag 14 maj 2013

Norska utbildningsministern vill se flera nätstudenter

Oslo Universitet by Martin Hapl, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Martin Hapl

Norges kunnskapsminister, Kristin Halvorsen, uppmanar landets lärosäten att använda IKT för att nå flera studenter enligt en artikel i Utdanningsnytt, Ny teknologi åpner for flere studenter. Ministern talade vid en konferens vid Oslo universitet som handlade mest om kvalitet inom högre utbildning. Hon påpekade att norsk högre utbildning visade stor flexibilitet och öppenhet idag och att antalet studenter i landet hade ökat med 38% sedan sekelskiftet.

Hon lade stor vikt på hur nätet håller på att förändra högre utbildning och fokuserade på alla nya möjligheter som finns att locka in nya målgrupper. Hon nämnde framför allt Khan Academy som ett inspirerande exempel på utbildningens kraft:

- Salman Khan er verdens mest sette lærer. Videoklippene fra Khan Academy er sett 250 millioner ganger. Det startet med at han ville hjelpe kusinen 220 mil unna med matteoppgavene. Det jeg liker aller best med historien, er Khans ønske om at andre skulle forstå mer. Så fant flere videoene hans på nett og de spurte om han ikke kunne lage nye videoer. Han fikk fantastiske tilbakemeldinger. Nå har han fått hjelp av noen rikinger for å realisere ideen om gratis utdanning til hele verden.
- Jeg heier på folk som Khan og andre som vil gi utdanning gratis. At de forstår at gratisprinsippet er viktig for at alle skal ha like muligheter. Teknologi gjør dette realiserbart. Utfordringen er å sikre en utdanningen er preget av kvalitet og at den er forskningsbasert. Vi må være like trygge som for tradisjonell utdanning på at studentene som tar utdannelse på denne måten, kan det de skal kunne.

Halvorsen uppmanade landets lärosäten att satsa på IKT på ett strategiskt och kvalitetssäkrat sätt:

- Jeg vil utfordre universitetene og høyskolene til å jobbe strategisk med IKT som didaktisk virkemiddel for å bedre læringen for studentene og for å kunne tilby utdanning av høy kvalitet til flere.

Ytterligare en intressant punkt i hennes tal var att forskningsresultat som har finansierats med statliga medel ska helst publiceras i öppna tidskrifter.

Inga kommentarer: