måndag 6 maj 2013

Internationell konferens om e-publicering

För 17:e året i rad samlas internationella forskare och experter för att utbyta de senaste rönen om elektronisk publicering. Konferensen om elektronisk publicering, ELPUB, har de senaste åren arrangerats i bland annat Italien, Finland, Portugal och Turkiet. Nu är det Sveriges tur igen och i år hålls ELPUB hos Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona, 12–14 juni. Temat i år är ”Informationsutvinning från digitala nätverk”. Böcker, tidskrifter, musik, och filmer publiceras idag på olika sajter och inom diverse sociala nätverk på internet. Det finns givetvis både risker och möjligheter samt positiva och negativa aspekter att diskutera om detta.

Upphovsrätten har till exempel diskuterats flitigt de senaste åren i och med att fildelning blivit så populärt. En annan viktig fråga är hur vi kan återanvända och dela med oss av framförallt forskningsrön och myndighetsinformation på ett hållbart sätt. Exempel på sådant är hur tidningar och tidskrifter, men även enskilda människor, tagit tillgänglig olycksstatistik och satt ihop kartor för att visa olycksdrabbade trafikleder; hur man kopplat ihop socioekonomiska data med geografiska för att visa på ekonomiska orättvisor etc.

Konferensprogrammet innehåller två intressanta inledningstal på temat:
- Stephan Shakespeare, ordförande för den brittiska regeringens nya data-strategigrupp, kommer att tala om hur våra digitala fotspår på Internet kan bli socialt och ekonomiskt lönsamma. Stephan är även grundare och vd för YouGov som är ett internationellt marknadsanalys- och opinionsföretag.
- Felix S. Wu, professor i datavetenskap från Kalifornien, kommer att tala om vilken information som kan utvinnas från sociala nätverk och vad denna information kan användas till.


Inga kommentarer: