torsdag 9 maj 2013

Konferens: E-lärande i högre utbildning

Konferensen E-lärande i högre utbildning äger rum 11-12 september i Stockholm. Den riktar sig mot i princip alla inom högre utbildning som vill veta mer om hur nätet håller på att förändra undervisning, lärarens roll, studentens roll och vår syn på lärande i stort. I anslutning till konferensen finns ett fördjupningspass om juridiska aspekter på IT-baserad utbildning (10 september).

- Speciellt inbjuden är den internationellt erkända professor Gráinne Conole från University of Leicester som delar med sig av sina idéer kring hur modern utbildning kan designas. På konferensen får du också träffa Hanne Maria Bingen, Diakonhjemmet høgskole, som utsågs till årets nätlärare 2012 i Norge. Hon berättar om hur man byggt upp en nätkurs som stöd till campusundervisningen och delar med sig av erfarenheter hon gjort under arbetet med detta.

Konferensen behandlar bland annat:
  • Hur förändrar öppna utbildningar universitetsvärlden
  • Så säkerställer vi kvalitet i e-utbildningen - kopierar vi traditionell utbildning eller gör vi något eget?
  • Hur kan sociala medier inspirera högre utbildning?
  • Hur får man ut mest av kombinationen e-lärande och campusundervisning?
  • Pedagogiska utmaningar med nya tekniska lösningar
  • Erfarenheter från flipped classroom, student generated content och sociala medier i högre utbildning
Konferensen arrangeras av Informa IBC.

Inga kommentarer: