fredag 31 maj 2013

Rapport: Universitet och högskolor 2013

Universitetskanslersämbetet har publicerat sin årsrapport, Universitet och högskolor 2013. Här finns statistik kring svensk högre utbildning samt rapporter om olika områden. Bland de stora trenderna under det senaste året finns följande:
  • Stor minskning av antalet nybörjare inom högre utbildning
  • Unga studenter dominerar, allra högst bland 21-23 åringar
  • Sjunkande prestationsgrader
  • Antalet examinerade fortsatt högt och allt fler tar flera examina
  • Kraftig minskning av antalet inresande studenter (på grund av nya avgifter)
  • Högskolans personal allt mer välutbildad
  • Balansen mellan forskning och utbildning förändras; stor fokus på forskning.
Minskade anslag till lärosäten har betytt att de koncentrerar sig på traditionella studentgrupper och breddad rekrytering verkar ha minskat. När det gäller distansutbildning konstareras det att genomströmningen är fortfarande dålig bland fristående kurser på distans. Efter många års kraftig tillväxt har antalet studenter som läser på distans sjunkit något och ekonomiska faktorer kan vär betyda att flera distansutbildningar läggs ner på grund av sämre genomströmning.

Inga kommentarer: