onsdag 5 februari 2014

Europeisk konferens om kvalitet och innovation inom e-lärande

EU-kommissionen satsar stort på att öppna upp utbildning i Europa med initiativet Opening up Education. Under det senaste året har vi sett en dramatisk utveckling kring öppna nätkurser, MOOCs, med allt fler universitet, högskolor och skolor som lägger ut sina kurser och kursmaterial för allmänheten. Hur påverkar denna ökande öppenhet utbildningskvalitet? Kommer öppenhet att driva utvecklingen av nya former för kvalitetssäkring och öka innovationstakten?

Dessa frågor kommer att diskuteras på en viktig konferens 7-9 maj på Kreta, EFQUEL Innovation Forum and LINQ Conference 2014. Två organisationer med fokus på kvalitet och innovation inom utbildning, EFQUEL (European Foundation for Quality in E-learning) och LINQ (Learning Innovation and Quality) arrangerar denna gemensamma konferens på Kreta med temat Changing the trajectory - Quality for Opening up Education.
Bild: Katrin Bijnens (med tillstånd)

Bland huvudtalarna finns Vijay Kumar (MIT), Zhu Zhiting (East China Normal University), Dirk van Damme (OECD), June Breivik ( Handelshøyskolen BI, Norge). Dessutom deltar representanter från andra viktiga aktörer inom europeisk utbildningskvalitet som EUA (European University Association), EURASHE (European association of Higher Education Institutions), ESU (European Student Union) och  ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Bland annat planeras en längre workshop mellan dessa aktörer samt EFQUEL och LINQ kring framtidens kvalitetskriterier.

Läs mer om konferensen.

Inga kommentarer: