måndag 24 februari 2014

IT och utbildning - rektorn har nyckelroll

Teaching in the Library by Enokson, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by Enokson

Om en skola eller högskola ska lyckas använda digitala verktyg och resurser på ett pedagogiskt och genomtänkt sätt är det nödvändigt att rektorn förstår frågorna och visar vägen, enligt en artikel i Computer Sweden, Digitaliseringen hänger på rektorn. Rektorns engagemang kan vara avgörande för en lyckad digitalisering och vi ser resultatet idag i de stora skillnaderna som finns mellan olika skolor när det gäller personalens digitala kompetens.

- Nyckelpersonen är rektorn. Det är avgörande vilket intresse rektorn har av att satsa på utrustning och it som ett pedagogiskt hjälpmedel, säger Eva Mårell-Olsson, it-pedagogikforskare vid Umeå universitet.

Anser rektorn att området inte är viktigt blir det bara isolerade intressegrupper bland lärarna som provar nya metoder medan de flesta lärarna fortsätter som förr. Att bara lita på eldsjälarna räcker inte, enligt Edward Jensinger, skolutvecklingschef för de kommunala skolorna i Helsingborg och tidigare rektor. De ska helst lyftas fram:

– Det duger inte att bara säga att de är bra och be de andra lärarna följa deras exempel. De måste lyftas fram och få extra i lönekuvertet så det verkligen märks att det här är sådant som skolan värdesätter.

Kompetensutveckling för lärarna är nödvändigt men det handlar inte om en och annan kurs, mer som en pågående lärandeprocess. Alla måste inse att de behöver ständigt hålla sig uppdaterade.

Inga kommentarer: