söndag 23 februari 2014

U Nordic ger öppen projektledarutbildning

Gunnar Wettergren (SU), Lars Utstøl (Studiecenter) och Geir-Tore Kvarme (Nesna)
Bild: U Nordic (med tillstånd)
Skandinaviens största universitet, Stockholms uniuversitet, och den minsta offentliga högskolan i Norge, Högskolan i Nesna, vil gemensamt producera en projektledarutbildning inom ramen för samarbetsorganisationen U Nordic. Det nya programmet har varit under utveckling i nästan ett år och målet är att att skapa en utbildning som är anpassad för företag och individer på mindre orter och glesbygden, långt från närmaste högskoleort. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och kommer att förankras på lärcentra/studiecentra både i Sverige och Norge.

Enligt en av de ansvariga för utbildningen, Geir-Tore Klæboe, vid Högskolan i Nesna:

- Med programmet odlar vi högskole-och universitetsutbildningar som lokala utbildningskoncept. Det ska vara fast förankrade i den akademiska världen på högskola och universitet - men också nära knuten till människor som bor långt från campus. Det innebär studier utan långa resor och det innebär att vi får en blandning av suveräna nätresurser, seminarier lokalt, bra coachning och vägledning och lokal examen.

Inga kommentarer: