torsdag 6 februari 2014

Utbildning kan inte stå utanför samhället

När samhället i stort digitaliseras måste utbildning hänga med för att kunna ge elever och studenter relevanta kompetenser. Det är huvudbudskapet i denna intervju med Folkbildningsrådets generalsekreterare Britten Månsson-Wallin. Filmen riktar sig mest mot folkbildning men gäller lika mycket för skola, vuxenutbildning och högskola. Ledningen har en avgörande roll i denna process för att om de inte visar ett starkt intresse för innovation och förnyelse kommer inte lärarna att intressera sig heller.

- Alla behöver rustas med digitala färdigheter för att kunna delta i framtidens samhällsutveckling ... bara genom att ta till sig dessa färdigheter kan man sedan välja medvetet att vara med eller inte.

Filmen ligger på Folkbildningsrådets nättidning Re:flex.Filmen har skapats av Ola Hallqvist AB audiola för Folkbildningsrådet med en Creative Commons (BY-NC-SA) licens

Inga kommentarer: