fredag 28 februari 2014

Lunds universitet lanserar 3 MOOCs till hösten

Lund_University_by_LaMiche by LaMiche 威廉, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License by LaMiche on Flickr

Lunds universitet kommer att erbjuda 3 öppna MOOCs till hösten som en del av det internationella konsortiet Coursera, enligt en nyhet på Lunds Universitets Magasin, Utbildningar on line: Klart med tre MOOCs. Detta är ett första resultat av två interna utredningar i Lund: en som ser över användningen av IKT i stort och en med fokus på hur universitetet skulle kunna starta egna MOOCs. Rektorn beslutade att satsa 3 miljoner kronor för att utveckla de första tre MOOCs och alla fakulteter fick möjligheten att nominera en kurs som kunde bli en MOOC. Nu har universitetet bestämt sig för följande kurser som ska börja till hösten:
  • Greening the Economy: Lessons and experiences from Scandinavia
  • Global Health Course: Health in a global sustainability perspective
  • Introduction to European Business Law
Tanken är att utveckla utbudet under 2015. Kurserna är helt nätbaserade och kommer att vara öppna för alla men leder inte till högskolepoäng. Utbildningsnämndens vice ordförande Bo-Anders Jönsson efterlyser bland annat en nationell strategi inom området (som man redan har i Norge):

- Men jag vill, liksom studenterna, skynda långsamt och diskutera utveckling av MOOCs utifrån ett utbildningsstrategiskt perspektiv och med fokus på specifika målgrupper, t.ex. för fortbildning av lärare. Jag skulle också vilja se en nationell utredning och strategi för MOOCs.

Coursera är ett konsortium på 108 universitet i hela världen som idag ger 623 MOOCs på 12 olika språk.

Till hösten kommer även Karolinska Institutet att erbjuda sina första MOOCs inom det andra stora MOOC-konsortiet edX. Se KIs höstutbud.

Inga kommentarer: